Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς αλλάζω τη συνέχεια των πλακών;

Σε περιπτώσεις που ο χειριστής θέλει να αλλάξει τη συνέχεια μεταξύ των πλακών ώστε τα σίδερα της μιας να μην συνεχίζουν στην άλλη αλλά και να μην υπάρχει οπλισμός στήριξης (π.χ. σε περίπτωση ανισοσταθμίας) θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Στους πίνακες

Επέμβαση στη συνέχεια των πλακών γίνεται μόνο μέσω των πινάκων (Πίνακας 701: Συνδεσμολογία / Συνδεσμολογία πλακών).

Tut_22_synexeia_plak
Πίνακας 701: Συνδεσμολογία / Συνδεσμολογία πλακών

Όπου:

  • -1 = Ελεύθερη παρειά,
  • 0 = Απλή έδραση,
  • Αριθμός πλάκας = Συνέχεια

Στην κάτοψη

Με τις εντολές «Πάρε / Δώσε παραμέτρους» τροποποιείτε τη διατομή της δοκού (που βρίσκεται μεταξύ των πλακών) από «Πλακοδοκό» σε «Τύπου Ζ» ή «Ορθογωνική». Ακολουθεί επίλυση και οπλισμός του φορέα.

Αν χρειαστεί να κάνετε πάλι «Προσαρμογή δοκών – πλακών», προκειμένου να διατηρηθούν οι αλλαγές που έγιναν, θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις παραμέτρους:

  • «Παραγωγές > Προσαρμογή δοκών – πλακών > Συνέχεια πλακών» σε «Όχι».
  • «Παραγωγές > Προσαρμογή δοκών – πλακών > Μετατροπή ορθογωνικών δοκών σε πλακοδοκούς» σε «Όχι» (αν έχετε μετατρέψει την ενδιάμεση δοκό σε ορθογωνική).