Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα Ορόφων - Κόμβων - Υψομέτρων

Πώς γίνεται η αλλαγή υψομέτρου κόμβου ή υποστυλώματος;

Εντολή «Αλλαγή ονόματος»

 • Εντολή «Αλλαγή ονομάτων» icon_PENCIL του Υποστυλώματος (ή «Αλλαγή ονόματος» του Λοιπού Κόμβου) και κλικ σε αυτό.
 • Στο παράθυρο που ανοίγει, εισάγεται η επιθυμητή συντεταγμένη Υ του άνω ή του κάτω κόμβου.
 • Με [Enter] ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Tut_13_1_allagi_ypsom
Παράθυρο διαλόγου

Με την παράμετρο «Στατικά > Υψόμετρο»

 • Εντολή «Πάρε παραμέτρους» και κλικ στο Υποστύλωμα (ή τον Λ.Κ.).
 • Εισαγωγή της επιθυμητής τιμής υψομέτρου του (άνω) κόμβου του υποστυλώματος στη σχετική παράμετρο της κάρτας «Στατικά».
 • Εντολή «Δώσε παραμέτρους» και κλικ στο Υποστύλωμα (ή τον Λ.Κ.).
Tut_13_2_allagi_ypsom
Καρτέλα «Στατικά» της οντότητας «Υποστύλωμα»

Από τους πίνακες

Μαζική αλλαγή των συντεταγμένων γίνεται μέσω πινάκων και χρήση του πλήκτρου [F2]:

 • Πίνακας 205.2: Υποστυλώματα > Θέση – Χαρακτηριστικά
 • Πίνακας 301: Λοιποί κόμβοι > Συντεταγμένες