Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς αντιμετωπίζω την εμφάνιση αρνητικών τάσεων εδάφους στα πέδιλα (ή τις πεδιλοδοκούς);

Με Tut_40_equation_1
Όταν εμφανίζονται αρνητικές τάσεις εδάφους αυτό σημαίνει συνήθως ότι:

  • Ο συντελεστής Ks έχει επιλεγεί πολύ υψηλός (σε σχέση με το σεπ).
  • Το πέδιλο έχει υπερδιαστασιολογηθεί.

Πιο αναλυτικά:

  • Όσο αυξάνει το Κs τόσο μεγαλύτερες δυσκαμψίες έχει το σύστημα πεδίλου – εδάφους, άρα το πέδιλο παραλαμβάνει μεγαλύτερες ροπές.
  • Όσο μικρότερο σεπ έχει το έδαφος, τόσο το πέδιλο διαστασιολογείται με μεγαλύτερες διαστάσεις (προκειμένου να ισχύει η σχέση P / b*d ≤ σεπ) και άρα αυξάνει το J του πεδίλου, η δυσκαμψία του και οι ροπές που παραλαμβάνει.

Συνδυασμός μεγάλου Ks και μικρού σεπ → Πολύ μεγάλες δυσκαμψίες πεδίλου – εδάφους → Μεγάλες Mεδ → Εμφάνιση αρνητικών τάσεων. Βλέπε πιο κάτω σχήμα.

Από τη βιβλιογραφία, η σχέση που συνδέει το Ks με το σεπ είναι:

Tut_40_equation_1

Tut_40_arn_taseis
Ανατπτυσσόμενες τάσεις εδάφους στη βάση μεμονωμένων πεδίλων.


Συμπέρασμα

Οι τιμές των σεπ και Ks πρέπει να είναι συμβατές ώστε να περιορίζεται η εμφάνιση αρνητικών τάσεων εδάφους.
Βιβλιογραφία: Σημειώσεις για τις κατασκευές απο Ω.Σ. – ΕΜΠ 2003 (Τάσιος κ.α.)