Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πώς βελτιώνω την τιμή του ηV (επάρκεια τοιχωμάτων) μιας οικοδομής;

Επαρκή θεωρούνται τα τοιχώματα σε μια διεύθυνση όταν ο λόγος ηv, που ορίζεται ως ο λόγος της τέμνουσας των τοιχωμάτων (κατά ΕΑΚ2003) δια τη συνολική τέμνουσα στη βάση του κτιρίου, είναι μεγαλύτερος του 0.60:

nV > 0.60

Εάν σε ένα κτίριο ο οργανισμός πλήρωσης έχει ή ενδέχεται να αποκτήσει ασυνέχεια σε έναν όροφο (π.χ. pilotis), τότε η συνθήκη nV > 0.60 είναι υποχρεωτική (ΕΑΚ2000, §4.1.7.1.α.[4]).

Αυτή η συνθήκη επιτυγχάνεται ευκολότερα αν οι κόμβοι της βάσης του φορέα μετατραπούν από οριζόντιες στηρίξεις σε πλήρεις πακτώσεις. Υπενθυμίζεται οτι βάσει του ΕΑΚ2000, §4.1.4.2.β.[2] επιτρέπεται να γίνεται ο έλεγχος του nV σύμφωνα με αυτή την θεώρηση.

Η πάκτωση των κόμβων της θεμελίωσης προσφέρει:

  • Ευνοϊκότερες (αυξημένες) τιμές του λόγου nV.
  • Ευνοϊκότερες (μειωμένες) οριζόντιες μετακινήσεις.
  • Ευνοϊκότερο (μειωμένο) αντισεισμικό αρμό.
Tut_4_paktwseis_nv
Μαζική αλλαγή του τύπου των στηρίξεων γίνεται με χρήση του πλήκτρου [F2], στον πίνακα 501 «Δυνατότητες μετατόπισης»


Παρατήρηση

Πριν την τελική επίλυση και όπλιση του κτιρίου, τις στηρίξεις της θεμελίωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να τις επαναφέρετε στον τύπο «Οριζόντια στήριξη».