Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα υποστυλωμάτων

Πώς γίνεται η απομείωση καθ’ύψος της διατομής ενός τοιχώματος σε υποστύλωμα;

Η απομείωση της διατομής ενός υποστυλώματος περιγράφεται παρακάτω, στην περίπτωση που από τοίχωμα μετατρέπεται σε απλό στύλο. Η διαδικασία είναι ανάλογη με την προσθήκη φυτευτού υποστυλώματος.

Tut_26_apom_ypost
Απομείωση της διατομής τοιχώματος καθ” ύψος σε υποστύλωμα

 • Περιγράφεται η κάτοψη του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η αρχική διατομή του Στύλου (Π.χ. το υποστύλωμα Κ4 200/25 στον όροφο 0).
 • Στον ίδιο όροφο και στη θέση που θα βρίσκεται το κέντρο βάρους της νέας διατομής, παρεμβάλεται ο Λοιπός Κόμβος 5.
 • Συνδέεται ο κόμβος αυτός με Δεσμικές Δοκούς με το κέντρο βάρους του τοιχώματος και τον Λοιπό Κόμβο της άκρης αυτού (κόμβοι 4 και 7 αντίστοιχα).
 • Γίνεται παραγωγή ορόφου.
 • Στον άνω όροφο διαγράφονται όλες οι οντότητες της περιοχής αυτής, αναλυτικότερα:
  • Διαγραφή των δοκών 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 3.1.
  • Διαγραφή των λοιπών κόμβων 6 και 7.
  • Διαγραφή του υποστυλώματος Κ4 200/25.
 • Με την εντολή «Υποστύλωμα > Προσθήκη φυτευτού», icon_S7 αντικαθίσταται ο ΛΚ5(1) με υποστύλωμα της διατομή 80/25. Ως κόμβος βάσης του φυτευτού θα χρησιμοποιηθεί ο Λοιπός Κόμβος 5(0). Συνιστάται η μεγάλη διάσταση του υποστυλώματος να είναι ίση με το μήκος του βάθους ενίσχυσης (L=…) του τοιχώματος.
 • Εισαγωγή των δοκών 1.1 και 3.1.