Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα Ορόφων - Κόμβων - Υψομέτρων

Πώς γίνεται η προσθήκη ενδιάμεσου ορόφου ή υπογείου;

Αν οι όροφοι είναι τυπικοί κάνω παραγωγή ενός ακόμα ορόφου από τον τελευταίο και αλλάζω τα υψόμετρα των οροφών αλλάζοντας την τιμή «οροφή» από τη γραμμή επιλογής ορόφων.

Αν οι όροφοι δεν είναι τυπικοί τότε με την εντολή των Παραγωγών «Παραγωγή ενδιάμεσων ορόφων» μεταφέρω τους ορόφους έναν-έναν προς τα πάνω και προσθέτω στην στάθμη που θέλω τον επιπλέον όροφο.

Για προσθήκη του ενδιάμεσου ορόφου Β μετά τον Α

  • Παραγωγή από τον όροφο 5 (δώμα) ενός ορόφου στον όροφο 6.
  • Παραγωγή ενδιάμεσων ορόφων ως εξής: (2α): από τον 4 στον 5 και (2β): από τον 3 στον 4.
  • Στον όροφο 3 τροποποίηση του ξυλοτύπου για τη δημιουργία του νέου ορόφου.

Tut_18_endiamesos_orof_1
Προσθήκη ενδιάμεσου ορόφου Β

Για προσθήκη υπογείου

  • Παραγωγή από τον όροφο 4 (δώμα) ενός ορόφου στον όροφο 5.
  • Παραγωγή ενδιάμεσων ορόφων ως εξής: (2α): από τον όροφο 3 στον 4, (2β): από τον 2 στον 3, (2γ): από τον 1 στον 2 και (2δ): από τον 0 στον 1.
  • Τροποποίηση του ξυλοτύπου του ορόφου 0 (περιγραφή τοιχωμάτων υπογείου, οριζόντιων στηρίξεων κ.τ.λ).
  • Τροποποίηση υψομέτρων οροφών ξυλοτύπων.

Tut_18_endiamesos_orof_2
Προσθήκη υπογείου