Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς γίνεται μαζική αλλαγή μεγεθών κειμένων και διαστάσεων;

Μαζική αλλαγή μεγεθών κειμένων
Μαζική αλλαγή μεγεθών κειμένων
Μαζική αλλαγή μεγεθών διαστάσεων
Μαζική αλλαγή μεγεθών διαστάσεων

Για να γίνει μαζική αλλαγή μεγέθους ή/και είδους γραμματοσειράς κειμένων κάνουμε τα παρακάτω:

  • Επιλέγουμε από την εργαλειογραμμή «Βασικά» την icon_epejergas«Επεξεργασία».
  • Επιλέγουμε από τις εντολές της «Επεξεργασίας» icon_NEW«Νέα επιλογή».
  • Επιλέγουμε τα κείμενα ή τις διαστάσεις που θέλουμε να τροποποιήσουμε χρησιμοποιώντας τις εντολές της «Επεξεργασίας» icon_ALL2«+/- Περιοχή», icon_ALL1 «+/- Στοιχείο», icon_ALL5«+/- Χρώμα»,icon_ALLPLUS «+/- Όλα από διαφανή».
  • Επιλέγουμε από την εργαλειοθήκη «Βασικά» την επιλογή icon_TEXT«Κείμενο» ή icon_DIM«Διαστάσεις». Ενεργοποιούμε με [F6] το παράθυρο των παραμέτρων. Επιλέγουμε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος των γραμμάτων.
  • Επιλέγουμε από την εργαλειοθήκη του «Κειμένου» ή των «Διαστάσεων» την εντολή «Αλλαγή μεγεθών» για το icon_Text61κείμενο ή τις icon_dmchangeδιαστάσεις αντίστοιχα.