Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα Ορόφων - Κόμβων - Υψομέτρων

Πώς δίνω ενδιάμεσο κόμβο σε υποστύλωμα για την εισαγωγή μεσοδοκού;

Tut_14_mesodokos
Εισαγωγή μεσοδοκού με ανέγερση κεντροβαρικά
 • Εισαγωγή των υποστυλωμάτων Κ1, Κ2, Κ3 στον όροφο 0.
 • Τροποποίηση του υψομέτρου του άνω κόμβου των Κ1(0) και Κ2(0) από 3.00μ. σε 1.50μ.
 • Εντολή «Ανέγερση κεντροβαρικά» για εισαγωγή νέου υποστυλώματος, πάνω στο Κ1(0), με κόμβο αρχής τον 1(0).
 • Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (βλέπε Εικόνα), δίνονται οι τιμές που φαίνονται σημειωμένες: το όνομα του υποστυλώματος από 1 σε 11, ο άνω κόμβος (κόμβος τέλους) από 1 σε 11 και ο όροφος από 1 σε 0 προκειμένου το νέο υποστύλωμα να ανήκει στον τρέχοντα όροφο. Τέλος, δίνεται η τιμή 3.00 στο υψόμετρο (συντεταγμένη Υ) του άνω κόμβου.
 • Tut_14_2_mesodokos
  Παράθυρο διαλόγου
 • Με [Enter] τοποθετείται το νέο υποστύλωμα.
 • Ενεργοποίηση εντολής «Διάλογος πολλαπλών επιλογών» της κάτω εργαλειογραμμής.
 • Εντολή «Έξυπνη εισαγωγή» για την εισαγωγή της δοκού Δ1.1 (0). Κόμβος αρχής της είναι ο 11(0) και όχι ο 1(0).
 • Εντολή «Έξυπνη εισαγωγή» για την εισαγωγή της δοκού Δ2.1(0). Θα επιλεγεί ως κόμβος τέλους της δοκού ο 1(0) και όχι ο 11(0).
 • Για την σωστή παραγωγή των ανωτέρων ορόφων, θα πρέπει ως «Υψομετρική διαφορά ορόφων» [m] (Παραγωγές > Κτίριο) να δοθεί τιμή ίση με το ύψος του ορόφου βάσης (0), δηλαδή 3.00μ.