Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς εισάγω ένα αρχείο κειμένου μέσα σε σχέδιο;

Προκειμένου να εισάγετε στο Master ένα κείμενο που έχετε γράψει σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. το Microsoft Word), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  • Από το πρόγραμμα στο οποίο έχετε δημιουργήσει το έγγραφο δίνετε εντολή φύλαξης ως απλό κείμενο. Αυτό γίνεται με την εντολή «Αρχείο > Αποθήκευση ως…» (ή “File > Save as…”). Τα αρχεία απλού κειμένου έχουν την κατάληξη «.txt».

    Όσο πιο απλή είναι η μορφοποίηση του εγγράφου, τόσο πιο πιστή θα είναι η μετατροπή του σε απλό κείμενο.

Από το πρόγραμμα στο οποίο έχετε δημιουργήσει το έγγραφο δίνετε εντολή φύλαξης ως απλό κείμενο
Από το πρόγραμμα στο οποίο έχετε δημιουργήσει το έγγραφο δίνετε εντολή φύλαξης ως απλό κείμενο
Το κείμενο έρχεται σε ένα νέο παράθυρο μελέτης και είναι πλήρως επεξεργάσιμο
Το κείμενο έρχεται σε ένα νέο παράθυρο μελέτης και είναι πλήρως επεξεργάσιμο

  • Στο Master δώστε την εντολή «Αρχεία > Φόρτωμα ως κείμενο». Επιλέξτε το αρχείο κειμένου που φυλάξατε στο προηγούμενο βήμα. Μην προσπαθήσετε να διαβάσετε απευθείας αρχεία άλλου τύπου (π.χ. doc).
  • Το κείμενο έρχεται σε ένα νέο παράθυρο μελέτης και είναι πλήρως επεξεργάσιμο (με τις εντολές του «Κειμένου» της εργαλειογραμμής «Βασικά»). Η γραμματοσειρά του είναι αυτή των αρχικών τιμών. Το αρχείο αυτό μπορείτε να το αποθηκεύσετε με δικό του όνομα ή να το μεταφέρετε (με τις εντολές της «Επεξεργασίας») σε άλλο αρχείο σχεδίου.