Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς εισάγω θεμελίωση υπογείου με τοιχώματα;

Περιγραφή ορόφου 0
Περιγραφή ορόφου 0
 • Περιγραφή ορόφου 0 (όροφος υπογείου)
 • Πριν αρχίσει η περιγραφή του ορόφου δηλώνεται ως «Όροφος θεμελίωσης» ο όροφος -1.

  Προαιρετικά μπορεί να αλλάξει και το υψόμετρο οροφής σε Η=0.00m.

  Οι δοκοί είναι προτιμότερο να είναι τύπου «Ανωδομής» ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή ανώτερων ορόφων με βάση τον όροφο αυτόν.

 • Παραγωγή ορόφου 1
 • Από τον όροφο 0 γίνεται παραγωγή του ορόφου 1.

 • Μετατροπή δοκών ανωδομής σε τοιχώματα υπογείου
 • Στον όροφο 0 (οροφή υπογείου) και στις θέσεις όπου προβλέπεται τοίχωμα υπογείου οι δοκοί τύπου «Ανωδομής» μετατρέπονται σε τύπου «Τοίχωμα υπογείου».

Παραγωγή ορόφου 1
Παραγωγή ορόφου 1
Μετατροπή δοκών ανωδομής σε τοιχώματα υπογείου
Μετατροπή δοκών ανωδομής σε τοιχώματα υπογείου

Παραγωγή θεμελίωσης
Παραγωγή θεμελίωσης
 • Παραγωγή θεμελίωσης
 • Με παραγωγή οποιουδήποτε τύπου θεμελίωσης με βάση τον όροφο 0, κάτω από τα τοιχώματα υπογείου παράγονται αυτόματα δοκοί τύπου «Πεδιλοδοκός – Τοίχωμα υπογείου». Κάτω από δοκούς τύπου «Ανωδομής» παράγονται κατά περίπτωση πεδιλοδοκοί ή συνδετήριες. Καθορίζεται ως «Όροφος θεμελίωσης» ο όροφος 0. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται η ομάδα δ διαφράγματος όλων των κόμβων από την θέση αυτή και χαμηλότερα, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται μόνο οι διατάξεις του EC2 και όχι έλεγχοι δυστρεψίας, φαινομένων Ρ-Δ κλπ.