Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς εισάγω κατανεμημένο φορτίο σε πλάκα;

  • Αν το φορτίο είναι σχετικά μικρό, π.χ. δρομική τοιχοποιία (Ι.Β. = 2,10 kN/m2), κατανέμεται το φορτίο αυτό σε όλη την επιφάνεια της πλάκας και εισάγεται σαν φορτίο στην πλάκα (Πλάκα > Παράμετροι > Φορτία > Μόνιμα φορτία).
  • Αν το φορτίο είναι σημαντικό π.χ. μπατική τοιχοποιία, τότε κάτω από αυτή και μέσα στο πάχος της πλάκας περιγράφεται δοκός ενισχυμένη ζώνη (Δοκός > Σκυρόδεμα > Ενισχυμένη Ζώνη = ΝΑΙ) και το φορτίο δίνεται στη ζώνη. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα για την εισαγωγή της ζώνης πρέπει πρώτα να εισαχθούν οι λοιποί κόμβοι Λ5 και Λ6. Η ενισχυμένη ζώνη προσφέρει τοπική ενίσχυση στην πλάκα για τη διανομή του φορτίου, αλλά δεν καθορίζει τις συνθήκες στήριξης της πλάκας.

Tut_27_enisximeni_zoni_1

Tut_27_enisximeni_zoni_2


Προσοχή

Σε περίπτωση που η πλάκα φέρει ευαίσθητα διαχωριστικά (π.χ. τοιχοπληρώσεις), αυτό θα πρέπει να δηλώνεται, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη στον έλεγχο των παραμορφώσεων [βλ. EC2-1-1 §7.4.1(5) και §7.4.2(2)], μέσω των δύο παρακάτω παραμέτρων:

  • «Πλάκα > Σκυρόδεμα > Έλεγχος βέλους = Αναλυτικός»
  • «Πλάκα > Σκυρόδεμα > Η πλάκα φέρει ευαίσθητα διαχωριστικά = Ναι»

Σε πλάκα που φέρει ευαίσθητα διαχωριστικά και δεν ικανοποιείται ο παραπάνω έλεγχος είναι πιθανόν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα να εμφανισθούν ρωγμές στις τοιχοποιίες που εδράζονται πάνω της.