Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς εκτυπώνω σχέδιο με τις περισσότερες γραμμές μονόχρωμες και ελάχιστες έγχρωμες;

Έστω ότι θέλετε να σχεδιάσετε μια κάτοψη με όλες τις γραμμές σε μαύρο χρώμα, εκτός από μερικές γραμμές (π.χ. την όδευση της πυροπροστασίας ή τους μανδύες ενίσχυσης υποστυλωμάτων) που θέλετε να επισημάνετε με κόκκινο.

  • Ορίστε για τις γραμμές που θα επισημάνετε (και μόνον για αυτές) μία κοινή πένα, π.χ. την 8.

Επιλέξτε τις γραμμές των οποίων θέλετε να αλλάξετε την πένα χρησιμοποιώντας την εντολή «+ Στοιχείο» της «Επεξεργασίας».

Δώστε στην παράμετρο «Επεξεργασία > Χρωματισμός > Πένα» την τιμή «8».

Με την εντολή «Καθορισμός πένας» της «Επεξεργασίας» εκχωρήστε στις επιλεγμένες γραμμές την Πένα «8».

Tut_69_1_egxrwmi_sxediasi
Κάτοψη με όλες τις γραμμές σε μαύρο χρώμα, εκτός από μερικές γραμμές

Στις παραμέτρους της σχεδίασης ορίστε τα εξής:

Οι παράμετροι του χαρτιού
Οι παράμετροι του χαρτιού
  • Δώστε την εντολή «Χαρακτηριστικά πενών», στην εργαλειογραμμή «Βασικά». Για την Πένα 8 δώστε ως χρώμα οθόνης το κόκκινο (RGB: 255/0/0). Για όλες τις υπόλοιπες πένες δώστε ως χρώμα οθόνης το μαύρο (RGB: 0/0/0).
  • Κάνετε έλεγχο στην κάτοψη χρησιμοποιώντας την εντολή «Χρώματα σχεδίασης» στην εργαλειογραμμή «Βασικά».