Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς κάνω μαζικές αλλαγές παραμέτρων μέσω των πινάκων;

Έστω ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι επικαλύψεις (cnom) όλων των υποστυλωμάτων του κτιρίου.

 • Μεταβείτε στους icon_Pinakes «Πίνακες» (εργαλειογραμμή «Στατικά»).
 • Επιλέξτε τον πίνακα «201: Διαστάσεις διατομών υποστυλωμάτων».
 • Κάνετε κλικ με το mouse στην επικεφαλίδα «cnom [m]» ώστε να μαρκάρετε όλη τη στήλη.
 • Πληκτρολογήστε τη νέα τιμή, π.χ. 0.02 και πατήστε [Enter].
 • Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους ορόφους.

Τροποποίηση των επικαλύψεων όλων των υποστυλωμάτων του κτιρίου
Τροποποίηση των επικαλύψεων όλων των υποστυλωμάτων του κτιρίου
Μαζική αλλαγή του είδους των στηρίξεων
Μαζική αλλαγή του είδους των στηρίξεων

Αν η παράμετρος δεν είναι αριθμητική (όπως π.χ. η επικάλυψη δοκών και υποστυλωμάτων) αλλά λεκτική (όπως π.χ. το είδος των στηρίξεων) η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια:

 • Μεταβείτε στους «Πίνακες» και επιλέξτε π.χ. τον όροφο της θεμελίωσης.
 • Επιλέξτε τον Πίνακα «501: Δυνατότητες μετατοπίσεων στηρίξεων».
 • Κάνετε κλικ με το mouse στην επικεφαλίδα «Τύπος» ώστε να μαρκάρετε όλη τη στήλη.
 • Πατήστε το πλήκτρο [F2] ώστε να ενεργοποιηθεί το πρώτο κελί.
 • Από τη λίστα με τις πιθανές τιμές, επιλέξτε μία, π.χ. «Οριζόντια στήριξη» και πατήστε πάλι [F2].