Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα Ορόφων - Κόμβων - Υψομέτρων

Πώς κάνω παραγωγή ορόφων από όροφο με ενδιάμεσους κόμβους και αλλαγή υψομέτρου;

Tut_17_parag_orof_me_endiam
Στην περίπτωση ύπαρξης μεσοδοκού στον όροφο βάσης παραγωγής η διαδικασία παραγωγής ορόφου δεν εμφανίζει κάποια ιδιαιτερότητα.
  • Περιγράφετε τη συνδεσμολογία του κατώτατου ορόφου (0), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης «Πώς δίνω ενδίαμεσο κόμβο σε υποστύλωμα για την εισαγωγή μεσοδοκού;»
  • Δίνετε την εντολή «Παραγωγή ορόφου» προκειμένου να παράγετε έναν ή περισσότερους ορόφους.
  • Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν τα ύψη των ορόφων, αυτό να γίνει από την παράμετρο «Υψόμετρο οροφής» του Ορόφου ή από την τιμή της οροφής στην γραμμή επιλογής ορόφων αλλά όχι με την εντολή «Αλλαγή υψομέτρου στάθμης» των Παραγωγών.

Tut_17_parag_orof_me_endiam_2