Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς μπορεί να προκύψει πιο συνοπτική η εκτύπωση του τεύχους μελέτης;

Μέσω της επιλογής «Φίλτρα» στο menu «Επιλογές» της κεντρικής εργαλειογραμμής του Τεύχους, ξετσεκάρετε αυτά που δεν είναι αναγκαίο να τυπωθούν. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε το επιθυμητό σύνολο φίλτρων (Ολικό, Συνοπτικό ή Προμετρήσεις). Τα προτεινόμενα για ένα σύνηθες οικοδομικό έργο φαίνονται στις επόμενες εικόνες:

Επιλογή συνοπτικής εκτύπωσης του τεύχους αποτελεσμάτων
Επιλογή συνοπτικής εκτύπωσης του τεύχους αποτελεσμάτων
Φίλτρα των αποτελσμάτων πλακών της συνοπτικής εκτύπωσης
Φίλτρα των αποτελσμάτων πλακών της συνοπτικής εκτύπωσης

Φίλτρα των αποτελσμάτων δοκών της συνοπτικής εκτύπωσης
Φίλτρα των αποτελσμάτων δοκών της συνοπτικής εκτύπωσης
Φίλτρα των αποτελσμάτων υποστυλωμάτων της συνοπτικής εκτύπωσης
Φίλτρα των αποτελσμάτων υποστυλωμάτων της συνοπτικής εκτύπωσης