Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς μπορώ να επέμβω στη συνδεσμολογία δοκών-πλακών;

Με τις εντολές «Σύνδεση σε πλάκα» και «Αποσύνδεση από πλάκα»

Tut_23_sindesmologia_dokon_plakon
Αρχική και τελική κατάσταση κάτοψης

  • Αφού περιγραφεί η κάτοψη, γίνεται προσαρμογή δοκών – πλακών από την οντότητα των Παραγωγών.
  • Η επέμβαση στην προτεινόμενη συνδεσμολογία του προγράμματος γίνεται από την οντότητα των Δοκών, με τις εντολές

«Σύνδεση σε πλάκα», icon_D3

«Αποσύνδεση από πλάκα»,icon_disconn

  • Αρχικά γίνεται η αποσύνδεση της δοκού, δείχνοντας τη δοκό και την παρειά από την οποία πρέπει να αποσυνδεθεί η πλάκα.
  • Στη συνέχεια με την σύνδεση επιλέγεται η δοκός η οποία πρέπει να συνδεθεί με την πλάκα, η παρειά της δοκού, η πλάκα με την οποία θα συνδεθεί και η κοινή τους στατική πλευρά.
  • Τέλος αν χρειαστεί να γίνει και πάλι «Προσαρμογή δοκών – πλακών», θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε την παράμετρο «Παραγωγές > Προσαρμογή δοκών – πλακών > Συνδεσμολογία δοκών – πλακών» σε «Όχι», προκειμένου να διατηρηθούν οι αλλαγές που έγιναν.