Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς περιγράφεται το ενιαίο πέδιλο σύνθετης διατομής (π.χ. πυρήνας ανελκυστήρα);

  • Γίνεται παραγωγή πεδίλων. Το πρόγραμμα δημιουργεί τρία ξεχωριστά πέδιλα.
  • Τροποποίηση διαστάσεων πεδίλων ώστε αθροιστικά η συνολική τους επιφάνεια να είναι ίση με την επιφάνεια του ισοδύναμου πεδίλου Lx∗Ly.

Tut_36_equation_120

  • Επίλυση και όπλιση του φορέα. Αν δεν εμφανιστούν μηνύματα υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, προχωρήστε στα επόμενα βήματα.
  • Μετάβαση στον όροφο θεμελίωσης.
  • Αλλαγή της ορατότητας των πεδίλων («Πέδιλο > Εμφάνιση > Ορατό = Όχι»).
  • Σχεδίαση με γραμμές ενός ενιαίου πεδίλου με διαστάσεις που προκύπτουν βάσει του περιγράμματος των τριών πεδίλων.

Tut_36_themel_pyrhna
Πέδιλο σύνθετης διατομής