Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς περιγράφω ανισοσταθμία μεταξύ πλακών ενός (ή περισσοτέρων) ορόφων (split-level, πατάρι);

Δύο όροφοι (H2 > H1)

  • Περιγραφή ορόφου 0

Στο επίπεδο αυτό περιγράφεται το τμήμα με το χαμηλό υψόμετρο.

  • Περιγραφή ορόφου 1

Στο επίπεδο του ορόφου 1 εισάγονται τα υποστυλώματα, των οποίων ο κάτω κόμβος κείται στην στάθμη θεμελίων (Κ5, Κ6) («Υποστύλωμα > Στατικά > Όροφος κάτω κόμβου» = Θεμέλια).

Εισάγονται οι στύλοι Κ3 & Κ4 για τους οποίους είναι «Υποστύλωμα > Στατικά > Όροφος κάτω κόμβου = Υποκείμενος».

Περιγράφονται τα υπόλοιπα στοιχεία της κάτοψης (δοκοί πλάκες).

Περιγραφή ορόφου 0 και εισαγωγή υποστυλωμάτων, των οποίων ο κάτω κόμβος κείται στην στάθμη θεμελίων (Κ5, Κ6)
Περιγραφή ορόφου 0 και εισαγωγή υποστυλωμάτων, των οποίων ο κάτω κόμβος κείται στην στάθμη θεμελίων (Κ5, Κ6)
Εισάγωγή στύλων Κ3 & Κ4 και περιγραφή των υπόλοιπων στοιχείων της κάτοψης
Εισάγωγή στύλων Κ3 & Κ4 και περιγραφή των υπόλοιπων στοιχείων της κάτοψης

Ένας όροφος (H2 ≈ H1)

Περιγράφεται ολόκληρη η κάτοψη σε ένα υψόμετρο π.χ. Η=(Η1+Η2)/2 ή -προτιμότερα- στο υψηλότερο Η2.

Η δοκός στη θέση της ανισοσταθμίας δίνεται ως τύπου Ζ ή ορθογωνική.

Για την εξασφάλιση ορθής όπλισης των πλακών, απαιτείται τροποποίηση της συνέχειάς τους μέσω του Πίνακα 701.

Για την ορθή προσομοίωση της διαφοράς πραγματικού ελαστικού ύψους των υποστυλωμάτων και συνεπώς της διαφορά στην δυσκαμψία τους θα πρέπει στα πιο κοντά μέλη:

  • Είτε να αποδοθούν «Άκαμπτες απολήξεις» στη καθολική διεύθυνση Υ αρχής ή τέλους με θετική τιμή ή αρνητική τιμή αντίστοιχα («Υποστύλωμα > Στατικά > Άκαμπτες απολήξεις»).
  • Είτε ισοδύναμα να δοθεί «Κάτω άκαμπτο τμήμα Ητ [m]» («Υποστύλωμα > Σκυρόδεμα»).
Tut_20_anisostathmia_plakon_3
Προσομοίωση ανισοσταθμίας μεταξύ πλακών με μικρή υψομετρική διαφορά