Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς περιγράφω κεκλιμένη πλάκα;

Tut_19_kekl_plaka
Περιγραφή κεκλιμένων πλακών σε αμφικλινή στέγη

  • Αρχική περιγραφή

Περιγράφεται η κάτοψη οριζοντίως σε κοινό υψόμετρο οροφής π.χ. 3.00m.

  • Αλλαγή υψομέτρων των κόμβων των υποστυλωμάτων

«Υποστύλωμα > Στατικά > Υψόμετρο άνω κόμβου» στύλων Κ5 και Κ6 = 4.00m.

  • Εμφάνιση κεκλιμένων πλακών στο 3D

«Πλάκα > Διατομή > Κεκλιμένη» = ΝΑΙ.

  • Τροποποίηση συνέχειας πλακών Π1 και Π2 (επειδή, εν γένει, δεν εξασφαλίζεται η συνέχεια των πλακών στη θέση του κορφιά)

Πίνακας 701- Συνδεσμολογία πλακών

Π1: Πλάκα δεξιά = 0 (από 2), Π2: Πλάκα αριστερά = 0 (από 1)