Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς σχεδιάζω σε ένα χαρτί κτίρια που χωρίζονται με αρμό;

Τα κτίρια έχουν επιλυθεί σε ξεχωριστά αρχεία. Τα στατικά αρχεία tek δεν ενώνονται γι αυτό οι ξυλότυποι «Κτίριο Α.tek» και «Κτίριο Β.tek» μετά την τακτοποίηση των οπλισμών θα φυλαχτούν σε γραμμές.

Tut_67_1_ktiria_me_armo
Σχεδίαση του βοηθητικού περιγράμματος Κτιρίου Α και Κτίριου Β

Tut_67_2_ktiria_me_armo
Δώστε την εντολή «Αρχεία > Ένωση» και επιλέξτε το αρχείο «Κτίριο Α_Γρ.tek». Η ένωση θα φέρει το αρχείο μαρκαρισμένο για επεξεργασία, π.χ κίνηση σε επιθυμητή θέση

Tut_67_3_ktiria_me_armo
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να φέρετε στο ίδιο αρχείο το «Κτίριο Β_Γρ.tek»