Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πώς υπολογίζεται το μήκος λυγισμού μεταλλικού μέλους;

Καμπτικός – Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός

Tut_48_ypologismos_mikous_ligismou
Ο συντελεστής καθαρού και ισοδύναμου μήκους λυγισμού α0 και Κ ενός μέλους εξαρτάται από την πλευρική εξασφάλιση και τις συνθήκες στήριξης των άκρων του. Οι συντελεστές αυτοί θα πρέπει να εξετάζονται και για τις δύο κύριες διευθύνσεις του μέλους.

Υπολογισμός μήκους λυγισμού

  • Το μήκος λυγισμού του μέλους περί τον (ισχυρό) άξονα z (ή 3) είναι lz = l1 + l2 + l3 + … +li

    Το πρόγραμμα ελέγχει κάθε τμήμα l1, l2, l3, …,l i χωριστά οπότε για να λάβει υπόψη στον υπολογισμό του λυγισμού περί τον άξονα z το συνολικό μήκος lz πρέπει να γίνει ενοποίηση των ανοιγμάτων είτε αυτόματα μέσω της εντολής «Παραγωγές > Καθορισμός μελών για διαστασιολόγηση» είτε χειροκίνητα μέσω της εντολής «Δοκός > Δοκός για διαστασιολόγηση» [περί τον (ισχυρό) άξονα z].

  • Στη εγκάρσια (ασθενή) διεύθυνση z υπάρχει πλευρική εξασφάλιση λόγω των τεγίδων.

    Έτσι το μήκος λυγισμού περί τον άξονα y είναι ly= li για κάθε άνοιγμα και δε χρειάζεται ενοποίηση (περί τον άξονα y).Σε περίπτωση που οι τεγίδες δεν έχουν εισαχθεί στο προσομοίωμα, τότε θα πρέπει ο συντελεστής λυγισμού π.χ. a0y να εισαχθεί με κατάλληλη τιμή (εδώ a0y=0.25) ώστε το μήκος λυγισμού li να ληφθεί στους υπολογισμούς ίσο με το 25% του θεωρητικού μήκους l.

Σημείωση

Το μήκος λυγισμού ενός μέλους είναι lΛ = K*a0∗l0, όπου:

K = Συντελεστής ισοδύναμου μήκους λυγισμού (καρτέλα «Δομικός χάλυβας»)
a0 = Συντελεστής καθαρού μήκους λυγισμού (καρτέλα «Δομικός χάλυβας»)
l0 = Πραγματικό μήκος του μέλους