Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Συνδυασμοί δράσεων (ΕΑΚ)

Tut_8_draseis_ec
Συνδυασμοί δράσεων στον Πίνακα 816, στο 3DV και στο Τεύχος αποτελεσμάτων

Φορτίσεις – Συνδυασμοί δράσεων

Φ1:

Μόνιμα φορτία + Ίδιο βάρος (G)

Φ2:

Κινητά φορτία (Q)

Φ3:

Χιόνι (S)

Φ4:

Άνεμος W(+x)

Φ5:

Άνεμος W(+x)

ΣΣ: ±x, ΣΣ: ±z (8):

Τα μέγιστα και τα ελάχιστα αποτελέσματα των Σεισμικών Συνδυασμών και των τεσσάρων φορέων που προκύπτουν από τις μετατοπίσεις των μαζών.

ΣΦ1:

1.35G + 1.50Q

ΣΦ2:

1.00G + 1.00*Q

ΣΦ3:

1.00G + W(+x)

ΣΦ4:

1.00G + W(+z)

ΣΦ5:

G + S

ΣΦ6:

G + Q + S + W(+x)

ΣΦ7:

G + Q + S + W(-x)

ΣΦ8:

1.35G + 1.5Q + 0.90*[W(+x) + S]

ΣΦ9:

1.35G + 1.5Q + 0.90*[W(+z) + S]

ΣΦ10:

1.35G + 1.5S + 0.90*[Q + W(+x)]

ΣΦ11:

1.35G + 1.5S + 0.90*[Q + W(+z)]

ΣΦ12:

1.35G + 1.5W(+x) + 0.90*(Q + S)

ΣΦ13:

1.35G + 1.5W(+z) + 0.90*(Q + S)