Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorials



Your password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα οπλισμών

Τί είναι η ομάδα υποστυλωμάτων; Οπλισμός σύνθετων Τοιχωμάτων / Υποστυλωμάτων

Ο καθορισμός ομάδων υποστυλωμάτων δίνει τη δυνατότητα σε σύνθετες διατομές υποστυλωμάτων (αποτελούμενες δηλαδή από περισσότερα του ενός ανεξάρτητα υποστυλώματα) να οπλίζονται ως ενιαίες και να εμφανίζονται σωστά οι επικαλυπτόμενες περιοχές στις λεπτομέρειες υποστυλωμάτων.

Tut_31_omada_upostilomaton
Ομάδες υποστυλωμάτων

Σύνθετες διατομές υποστυλωμάτων, όπως αυτές του σχήματος, θα πρέπει να περιγράφονται ως επικαλυπτόμενες ορθογωνικές διατομές. Για τη σωστή στατική προσομοίωση, θα πρέπει να δοθούν όλοι οι αναγκαίοι λοιποί κόμβοι στα άκρα των τοιχωμάτων, με την εντολή «Κόμβοι τοιχώματος». Ακολούθως, θα γίνει και η εισαγωγή των δοκών. Το πρόγραμμα θα μετατρέψει αυτόματα σε δεσμικές όλες τις δοκούς εντός των τοιχωμάτων.

Βήματα για την ομαδοποίηση:

 • Εντολή του Υποστυλώματος «Ομάδα υποστυλωμάτων», icon_S9
 • Επιλογή του ονόματος ομάδας που θα δοθεί στα υποστυλώματα. Κάθε σύνθετη διατομή της κάτοψης θα έχει και ξεχωριστό αριθμό ομάδας. Π.χ. οι Κ4, Κ5, K6 αποτελούν την ομάδα 1 ενώ οι Κ9, Κ10 την ομάδα 2.
 • Επιλογή (με ένα κλικ) όλων των επιμέρους υποστυλωμάτων που απαρτίζουν την κάθε ομάδα.
 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή άλλης εντολής.


Παρατηρήσεις

 • Η παράμετρος της ομάδας καθορίζεται ανά όροφο. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται η ίδια ονοματολογία από όροφο σε όροφο.
 • Μετά την επίλυση και τον οπλισμό των υποστυλωμάτων, τα υποστυλώματα της κάθε ομάδας έχουν κοινό περίγραμμα (όταν είναι ενεργή η «Ποιότητα»).
 • Σε περίπτωση που τα υποστυλώματα δεν είναι δυνατό να ενοποιηθούν σε μία κοινή διατομή, εμφανίζεται κατά την επίλυση το μήνυμα «Αδύνατη η σύνδεση στύλων ομάδας» και δεν παράγεται λεπτομέρεια όπλισης.
 • Υποστυλώματα με ομάδα 0 δεν ανήκουν σε καμία ομάδα και οπλίζονται ανεξάρτητα.
 • Έλεγχος ή αλλαγή της ομάδας υποστυλώματος γίνεται είτε μέσω της παραμέτρου «Ομάδα υποστυλωμάτων για όπλιση» (Υποστύλωμα > Οπλισμοί) (μεμονωμένα μέλη) είτε μέσω του Πίνακα 205.1 «Στατικά – γενικά υποστυλωμάτων» (εποπτικός έλεγχος, μαζικές αλλαγές).

Μη συγχέετε την «Ομάδα υποστυλωμάτων» με την «Ομάδα δ διαφράγματος» των κόμβων!