Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα οπλισμών

Τερματισμός οπλισμών ανοιγμάτων στις στηρίξεις

Tut_32_termatismo_oplismon_an
Διάταξη και αγκύρωση οπλισμού σε ενδιάμεσες και ακραίες στηρίξεις υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων
  • Μεσαίες στηρίξεις

Υποστυλώματα

Τα άνω και κάτω σίδερα των εκατέρωθεν ανοιγμάτων περνάνε στο διπλανό άνοιγμα και άρα συνυπολογίζονται στον υπολογισμό του πρόσθετου οπλισμού στήριξης.

Τοιχώματα

Τα άνω και κάτω σίδερα των εκατέρωθεν ανοιγμάτων αγκυρώνονται μέσα στο τοίχωμα με τα απαραίτητα μήκη αγκύρωσης και άρα δεν συνυπολογίζονται στον πρόσθετο οπλισμό στήριξης.

  • Ακραίες στηρίξεις

Τα σίδερα τερματίζονται στις ακραίες στηρίξεις με το απαραίτητο μήκος αγκύρωσης.