Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Τι κάνω στην περίπτωση που κατά την εκτύπωση σχεδίου δεν φαίνονται οι ενσωματωμένες εικόνες BMP;

Είναι πιθανόν, επειδή η μνήμη του plotter μας δεν είναι αρκετή, κατά την εκτύπωση ενός σχεδίου στο οποίο έχουν ενσωματωθεί εικόνες τύπου bmp μεγάλων διαστάσεων αυτές να μην εκτυπώνονται. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό, μπορείτε αρχικά να αποθηκεύσετε το σχέδιό σας σε μορφή .pdf και στη συνέχεια να το στείλετε στον plotter σας.

Επιλογή εικονικού εκτυπωτή και καθορισμός μεγέθους χαρτιού
Επιλογή εικονικού εκτυπωτή και καθορισμός μεγέθους χαρτιού
Αποθήκευση αρχείου ως αρχείο pdf
Αποθήκευση αρχείου ως αρχείο pdf

Για να αποθηκεύσετε το σχέδιό σας σε μορφή pdf ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

  • Επιλέγεται ως «εικονικός» εκτυπωτής κάποιο πρόγραμμα που έχει εγκατασταθεί στον η/υ μας και μετατρέπει σε pdf διάφορες μορφές αρχείων, π.χ. το CutePDF Writer που διατείθεται δωρεάν (freeware). Στο ίδιο παράθυρο καθορίζεται το μέγεθος του χαρτιού.
  • Πατώντας ΟΚ ανοίγει αυτόματα ένα παράθυρο που μας προτρέπει να αποθηκεύσουμε το αρχείο σαν αρχείο pdf.


Προσοχή

Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλιμάκωσης του αρχείου
Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλιμάκωσης του αρχείου
Όταν στείλετε το pdf αρχείο για εκτύπωση πρέπει να είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα κλιμάκωσης του αρχείου (βλ. εικόνα).