Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials

Πώς εκτυπώνω σχέδια σε pdf στο Fespa-Tekton;

Η διαδικασία εκτύπωσης σχεδίων σε pdf είναι ανάλογη με την εκτύπωση σε πραγματικό εκτυπωτή.

Μελέτη ηλιασμού/ σκιασμού με το Τέκτων

Μόλις ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου του κτιρίου μας, μπορούμε εύκολα να προχωρήσουμε σε μελέτη ηλιασμού χρησιμοποιώντας την οντότητα «Ηλιασμός» και το φωτορεαλισμό Ray trace προκειμένου να αποτυπώσουμε τις πραγματικές ερριμένες σκιές του κτιρίου στο οικόπεδο σε πραγματικό χρόνο.

Κατασκευή κόλουρου κώνου

Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν ορθό κόλουρο κώνο με κάτω βάση διαμέτρου 5 μέτρων, άνω βάση διαμέτρου 2 μέτρων και ύψος 4 μέτρα. Τα βήματα που ακολουθούμε για την κατασκευή είναι τα εξής…

Κατασκευή τρούλου

Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν τρούλο διαμέτρου 8 μέτρων, ύψους 4 μέτρων και διατομής 0,2 μέτρων. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι…

Πώς περιγράφω κάτοψη με λοξό κάνναβο;

Για την εισαγωγή κάτοψης όπως αυτή του επόμενου σχήματο […]

Πώς αποτυπώνω υφιστάμενο σχέδιο από Scanner ή BMP;

Εισαγωγή και καθορισμός κλίμακας σχεδίου Όλα τα Format […]

Πώς γίνεται μαζική αλλαγή μεγεθών κειμένων και διαστάσεων;

Για να γίνει μαζική αλλαγή μεγέθους ή/και είδους γραμμα […]

1-9 από 19