Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials

Πώς εξάγω τοπογραφικό διάγραμμα από το Tekton για εισαγωγή στην εφαρμογή του κτηματολογίου;

Στο παρόν tutorial για το Tekton δείτε πώς γίνεται η εξαγωγή τοπογραφικού διαγράμματος από το Tekton για εισαγωγή στην εφαρμογή του κτηματολογίου. Κάντε κλικ στην οντότητα «Τοπογραφικό» της εργαλειογραμμής «Βασικά»…

Πώς εκτυπώνω σχέδια σε pdf στο Fespa-Tekton;

Η διαδικασία εκτύπωσης σχεδίων σε pdf είναι ανάλογη με την εκτύπωση σε πραγματικό εκτυπωτή.

Μελέτη ηλιασμού/ σκιασμού με το Τέκτων

Μόλις ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου του κτιρίου μας, μπορούμε εύκολα να προχωρήσουμε σε μελέτη ηλιασμού χρησιμοποιώντας την οντότητα «Ηλιασμός» και το φωτορεαλισμό Ray trace προκειμένου να αποτυπώσουμε τις πραγματικές ερριμένες σκιές του κτιρίου στο οικόπεδο σε πραγματικό χρόνο.

Πώς κάνω μαζικές αλλαγές εμφάνισης σε αντικείμενα, ανοίγματα & κάγκελα;

Με την εντολή «Μαζική αλλαγή εμφάνισης» γίνεται συνολική αλλαγή στις τρέχουσες παραμέτρους αντικειμένων, κάγκελων, ανοιγμάτων, που έχουν επιλεγεί με τα εργαλεία της «Επεξεργασίας»…

Κατασκευή κόλουρου κώνου

Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν ορθό κόλουρο κώνο με κάτω βάση διαμέτρου 5 μέτρων, άνω βάση διαμέτρου 2 μέτρων και ύψος 4 μέτρα. Τα βήματα που ακολουθούμε για την κατασκευή είναι τα εξής…

Κατασκευή τρούλου

Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν τρούλο διαμέτρου 8 μέτρων, ύψους 4 μέτρων και διατομής 0,2 μέτρων. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι…

Πώς εμφανίζω κείμενα της οντότητας «Παράγραφος» σε αρχείο dxf στο AutoCAD;

Η μεταφορά από αρχείο *.tek σε αρχείο *.dxf των κειμένων που έχουν εισαχθεί με την οντότητα «Παράγραφος» γίνεται με Copy-Paste από το Fespa- Tekton στο AutoCAD. Πριν το Copy – Paste πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο στυλ κειμένου στο AutoCAD που να αντιστοιχεί στο κείμενο του Fespa-Tekton που πρόκειται να αντιγραφεί.

1-9 από 22