Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Μελέτη στατικής επάρκειας (ΜΣΕ) με τον ευνοϊκό συνδυασμό σεισμού εποχής και ΚΑΝΕΠΕ

… επιτρέπεται να λάβετε υπόψη σας τον ευνοϊκό συνδυασμό του ΚΑΝ.ΕΠΕ. με το σεισμό της εποχής που κατασκευάστηκε το κτίριο ή που εκδόθηκε η άδεια.

Μελέτη στατικής επάρκειας (ΜΣΕ) με σεισμό εποχής και ΚΑΝΕΠΕ

… το σεισμικό φορτίο λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

Πώς επιλέγω την επιτελεστικότητα (σεισμική επιτάχυνση ag) για έλεγχο επάρκειας (ΜΣΕ);

Η τελική σεισμική επιτάχυνση ag για την εκάστοτε επιτελεστικότητα προκύπτει από τη σχέση του…

Ποιό είναι το ισοδύναμο πλαισιακό προσομοίωμα πυρήνα ανελκυστήρα;

Ισοδύναμο πλαισιακό προσομοίωμα πυρήνα ανελκυστήρα με χρήση …

Πώς εκτυπώνω σχέδια σε pdf στο Fespa-Tekton;

Η διαδικασία εκτύπωσης σχεδίων σε pdf είναι ανάλογη με την εκτύπωση σε πραγματικό εκτυπωτή.

Πώς υπολογίζω σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας με το πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων;

Από «Αρχείο > Επιλογή τύπου σύνδεσης», επιλέγεται ο τύπος σύνδεσης «Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας» (Εικόνα 1). Επιλέγεται επίσης και το αρχείο…

Πώς υπολογίζω σύνδεση κοιλοδοκού με το πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων;

Από «Αρχείο > Επιλογή τύπου σύνδεσης», επιλέγεται ο τύπος σύνδεσης «σύνδεση κοιλοδοκού» (Εικόνα 1). Επιλέγεται επίσης και το αρχείο…

Απαλλαγή από ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε προσθήκη σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β

… Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει η σχέση : …

Απαλλαγή από ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε προσθήκη σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β

… Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει η σχέση : …

1-9 από 92