Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πώς προσομοιώνονται οι άκαμπτες απολήξεις και οι δεσμικές δοκοί;

Πώς προσομοιώνονται οι άκαμπτες απολήξεις και οι δεσμικές δοκοί;

Πώς προσομοιώνεται η ελαστική έδραση πεδίλου;

Διαστάσεις hi και bi των δοκών προσομοίωσης πεδίλου…

Πώς υπολογίζεται το μήκος λυγισμού μεταλλικού μέλους;

Υπολογισμός μήκους λυγισμού. Το μήκος λυγισμού του μέλους περί τον…

Πότε και πώς λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις ατελειών;

Σύμφωνα με τον EC3-1-1, §5.3, η επιρροή των ατελειών (γεωμετρικών …

Πώς γίνεται ο έλεγχος βελών σε μεταλλικό μέλος;

Για να πληρούνται οι έλεγχοι παραμορφώσεων, θα πρέπει να …

Πώς εξασφαλίζεται η διαφραγματική λειτουργία σε μεταλλικό φορέα;

1.Ύπαρξη ισχυρής διατμητικής σύνδεσης. Σε περίπτωση μεταλλικής …

Γιατί το Fespa αλλάζει τις επιλογές μου στις διαμέτρους οπλισμού των δοκών;

Παράμετροι οπλισμού: Διαθέσιμες διάμετροι οπλισμού ≥ Φ14 και…

64-72 από 92