Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
20-5-2014

Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίου – FespaR & ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Σε αυτό το video για το FespaR δείτε πως πραγματοποείται ο έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου με ανελαστική ανάλυση Pushover σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Παρακολουθείστε την πορεία μελέτης στατικής επάρκειας από την αυτόματη τροφοδότηση οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς, την τροποποίησή τους με τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τον καθορισμό του επιπέδου γνώσης και των αντοχών νέου & υφιστάμενου σκυροδέματος & οπλισμών μέχρι την παράγωγή των διαγραμμάτων απαίτησης-ικανότητα (ADRS) και των λόγων ανεπάρκειας μελών λ για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.

Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορεί πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα.

Το FespaR είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για τον έλεγχο στατικής επάρκειας κτιρίων & τις ενισχύσεις τους σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Διαθέτει δύο μεθόδους ανάλυσης για την αποτίμηση κτιρίων την ελαστική χρονοϊστορία και την ανελαστική Pushover. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είστε σε συνεργασία με το στατικό πρόγραμμα FespaC.