Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
14-11-2013

Θεμελίωση μεταλλικού φορέα με το πρόγραμμα Fepla

Συνεργασία του στατικού προγράμματος Fespa με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Fepla.

Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση πλακας κοιτόστρωσης, για τη θεμελίωση μεταλλικού φορέα με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla. Παρουσιάζονται τόσο η περίπτωση της αυτόματης εισαγωγής φορτίσεων και των συνδυασμών τους μετά την επίλυση του φορέα με το Fespa, όσο και η περίπτωση η επίλυση του φορέα να έχει πραγματοποιηθεί με άλλο στατικο πρόγραμμα. Απόδοση πάχους πλάκας, φορτίων, είδους εδάφους, κλπ. Μετά την επίλυση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (διαγράμματα βύθισης, τάσεων εδάφους, κλπ) με τη μορφή ισοχρωματικών λωρίδων και 3D απεικόνισή τους. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων και στο Τεύχος αποτελεσμάτων.