Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
13-3-2015

Κατασκευή σκάλας σε 2 και 3 διαστάσεις

Σε αυτό το βίντεο παρακολουθείστε πώς μπορείτε να χαράξετε στο επίπεδο και στο χώρο σκάλες διαφορετικής γεωμετρίας με το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα ΤektonPro χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους και εντολές της τρισδιάστατης παραμετρικής οντότητας «Σκαλα».

  • Σκάλα μορφής «Π» με δύο ισομήκη σκέλη και σφηνοειδή σκαλοπάτια.
  • Σκάλα μορφής «Π» με δύο ισομήκη σκέλη και πλατύσκαλο
  • Κυκλική σκάλα

Δείτε εδώ π ερισσότερες πληροφορίες.