Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
2-2-2015

fepla – Μυκητοειδής πλάκα ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα

Δείτε στο βίντεο πώς προσομοιώνεται μυκητοειδής πλάκα ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα στο πρόγραμμα υπολογισμού πλακών με πεπερασμένα στοιχεία fepla.

  • Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση μυκητοειδούς πλάκας ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα.
  • Απόδοση διαφορετικού πάχους, φορτίων και διάστασης πεπερασμένων στοιχείων σε κάθε επιφάνεια.
  • Πύκνωση δικτύου πεπερασμένων στοιχείων γύρω από συγκεκριμένους κόμβους.
  • Μετά την επίλυση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (διαγράμματα βύθισης, απαιτούμενος οπλισμός, κλπ) με τη μορφή ισοχρωματικών λωρίδων και 3D απεικόνισή τους.
  • Εξαγωγή αρχείου σε μορφή *tek και ανάγνωση από το Fespa.