Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τοίχος αντιστήριξης Videos

Τοίχος αντιστήριξης
17-12-2013

Παράδειγμα με το πρόγραμμα τοίχου αντιστήριξης

Παράδειγμα υπολογισμού τοίχου αντιστήριξης με χαλινό (δόντι), υπό στατικές και σεισμικές δράσεις σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες (ΕC0, EC2, EC7, EC8). Παρακολουθείστε πώς γίνεται η εισαγωγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του τοίχου και των φορτίων στο πρανές και στη στέψη του τοίχου, πώς αποδίδονται οι ποιότητες των υλικών της κατασκευής, πώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο Τεύχος αποτελεσμάτων. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων ολίσθησης, ανατροπής και φέρουσας ικανότητας καθώς και τα αποτελέσματα προμετρήσεων του τοίχου αντιστήριξης. Τέλος, δείτε πώς γίνεται η εξαγωγή του σκαριφήματος σε αρχείο *.tek για την περαιτέρω επεξεργασία των σχεδίων στο πρόγραμμα Fespa.