Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa
29-3-2016

Fespa & Tekton: στα σχέδιά σας ένας ολόκληρος κειμενογράφος

Με τη νέα έκδοση Fespa16 & Tekton16 (7.1) δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής & επεξεργασίας κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση. Κειμένα και πίνακες παραδοχών / εμβαδών / πληροφοριών / περιγραφών τα οποία είναι απαραίτητα π.χ. σε τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, κλπ εισάγονται με την «Παράγραφο»!

Μέσω της οντότητας παράγραφος μπορείτε να εισάγετε κέιμενο στα σχέδιά σας με:

 • Copy – Paste από το Word, Excel, PDF
 • Εισαγωγή αρχείου rtf
 • Πληκτρολόγηση του κειμένου στο περιβάλλον του Fespa

Με την οντότητα παράγραφος εισάγεται ένας πλήρως λειτουργικός κειμενογράφος στο περιβάλλον του στατικού προγράμματος Fespa & του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton.

Χρησιμοποιείστε την «Παράγραφο» για να μορφοποιήσετε πλήρως τα κείμενά σας, όπως θα κάνατε και με έναν κειμενογράφο τύπου RTF (Extended Font and Paragraph Editing tools). Η «Παράγραφος» δίνει:

 • δυνατότητα για πολλά διαφορετικά στυλ χαρακτήρων (π.χ. πλάγια, έντονα, χρωματιστά, επισήμανση, κλπ),
 • πολλαπλες δυνατότητες στοίχισης του περιεχομένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά σε σχέση με τα περιθώρια,
 • αυξομείωση των εσοχών σε σχέση με το περιθώριο,
 • καθορισμό της αποστασης μεταξύ των γραμμών του περιεχομένου (διάστιχο και διάστημα),
 • δυνατότητα δημιουργίας λίστας με αρίθμηση ή κουκκίδες