Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Σκυρόδεμα
9-9-2022

FespaC – Bdesign μοντέρνος σχεδιασμός δοκών

Σε αυτό το Fespa video παρακολουθείστε τη λειτουργία BDesign στο στατικό πρόγραμμα FespaC. Το Bdesign αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο για το σχεδιασμό και την όπλιση δοκών, καθώς αντιμετωπίζει τη δοκοσειρά ως ενιαίο σύνολο, βελτιστοποιώντας τη διάταξη των οπλισμών (δοκοσειράς, ανοίγματος και στηρίξεων) με κριτήρια που ορίζονται από το μελετητή ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. όπλιση με έμφαση στην οικονομία, την κατασκευασιμότητα, την ομοιομόρφιση, το μικρό μήκος ράβδων).

Δείτε περισσότερα για τα νέα του στατικού προγράμματος Fespa 22

Δείτε περισσότερα για το στατικό πρόγραμμα Fespa