Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
15-9-2017

FespaR – Σύγκριση αποτελεσμάτων ανελαστικής και ελαστικής ανάλυσης

Σε αυτο το video δείτε πως το FespaR πραγματοποιεί την σύγκριση αποτελεσμάτων της ανελαστικής ανάλυσης Pushover και της ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας συγκεντρώνοντας αυτόματα τα δυσμενέστερα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων. To FespaR παράγει και συγκρίνει τα αποτελέσματα ανελαστικής και ελαστικής ανάλυσης, με και χωρίς τοιχοπληρώσεις, για τις τρεις εξεταζόμενες στάθμες επιτελεστικότητας.

Η αυτόματη σύγκριση αποτελεσμάτων απο τις δύο αναλύσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική οπότε σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ανελαστική ανάλυση Pushover πρέπει να συνοδεύεται από μία ελαστική δυναμική ανάλυση.

Το FespaR είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για έλεγχο επάρκειας κτιρίων & τις ενισχύσεις τους σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είστε σε συνεργασία με το στατικό πρόγραμμα FespaC.