Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
10-10-2017

FespaR – Οι ελάχιστες ενισχύσεις, με την ακρίβεια της μεθόδου m

Σε αυτό το FespaR βίντεο δείτε πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος επάρκειας κτιρίου με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας επιλέγοντας τη μέθoδο συντελεστών m.

Με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m, η πλάστιμη συμπεριφορά των μελών συνεκτιμάται μέσω των τοπικών δεικτών m στις κρίσιμες περιοχές τους σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. §4.7 & 9.3.2. Κάθε μέλος συμμετέχει στην ανάλυση με την πραγματική του πλαστιμότητα όπως αποτυπώνεται στα διαγράμματα Μ-θ ανάλογα με τη δεδομένη αξονική δύναμη και τη γωνία των δρώντων ροπών Μφ. Επίσης, οι αντοχές των μελών αναφέρονται στις μέσες τιμές των υλικών, ενώ η δυσκαμψία τους αναφέρεται στο σημείο διαρροής τους.

Επίσης δείτε:

  • Πως παρουσιάζονται στο τεύχος μελέτης οι προϋποθέσεις εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
  • Πως παρουσιάζεται για κάθε άκρο μέλους ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη τοπικής πλαστιμότητας mi καθώς και του λόγου ανεπάρκειάς του μαζί με επεξήγηση των υπολογισμών τους επί των διαγραμμάτων.
  • Πως ανάλογα με το επίπεδο γνώσης (ΣΑΔ) καθορίζονται οι τιμές των συντελεστών εμπιστοσύνης και των συντελεστών ασφαλείας

Το FespaR είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για έλεγχο επάρκειας κτιρίων & τις ενισχύσεις τους σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είστε σε συνεργασία με το στατικό πρόγραμμα FespaC.