Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa
11-12-2023

3D δημιουργία & επεξεργασία στατικών φορέων – Synθesis for Fespa

Σε αυτό το video παρουσιάζεται το Synθesis for Fespa, το νέο, 3D περιβάλλον (OpenGL) με δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας & επέκτασης του στατικού φορέα μέσω 3D εντολών.

Η περιήγηση στο νέο 3D περιβάλλον είναι γρήγορη & ομαλή (orbit, zoom, pan) εντός και εκτός του 3D κτιρίου. Το μοντέλο απεικονίζεται με υλικά ή χωρίς, σε αξονομετρική ή προοπτική προβολή. Με δυνατότητα παρουσίασης ενός μόνο ορόφου, περισσότερων επιλεγμένων ορόφων ή του συνόλου του κτιρίου.

Η νέα OpenGL είναι εξοπλισμένη με ένα σύνολο δυνατοτήτων που διευκολύνουν την επικοινωνία του αρχιτέκτονα / πολιτικού μηχανικού με τον πελάτη του!

0:00 Synθesis for Fespa – τί είναι;
00:22 Εισαγωγή οντοτήτων στον χώρο
01:32 Θεμελίωση στο 3D περιβάλλον
01:43 Αμφίδρομη επικοινωνία OpenGL – κάτοψης
01:58 Γεωμετρικό & γραμμικό προσομοίωμα στο 3D
02:06 Πληροφορίες οντοτήτων
02:20 Εποπτεία κατασκευής με τα tags
02:37 Μαζικές τροποποιήσεις με τα tags
03:12 Επισήμανση & επίλυση λαθών
03:48 Γιατί Synθesis for Fespa;
03:57 Ενδιαφέρεστε;