Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
17-1-2024

Synθesis for Tekton – Πώς εισάγω αντικείμενα στο χώρο;

Δείτε στο video πώς γίνεται η εισαγωγή αντικειμένων στο 3D περιβάλλον του Synθesis for Tekton αλλά και πώς έχει τροποποιηθεί η λειτουργία της εντολής «Προσθήκη» στο περιβάλλον της κάτοψης.

Στο Synθesis for Tekton επιλέξτε την εντολή «Προσθήκη» της οντότητας «Αντικείμενο» για να τοποθετήσετε αντικείμενα οπουδήποτε στον χώρο με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέγοντας επιφάνεια με χρήση του «επιπέδου ανίχνευσης οντοτήτων».
- Επιλέγοντας σημείο οδηγού οπουδήποτε στο χώρο.
- Επιλέγοντας οποιοδήποτε σημείο με επιθυμητές συντεταγμένες (ΧΖ) και αποδίδοντας επιθυμητό υψόμετρο (επιλεγμένη «Έλξη Υ»).
- Πληκτρολογώντας συντεταγμένες (ΧΖΥ) του σημείου έλξης του προς προς προσθήκη αντικειμένου (επιλεγμένη «Έλξη ΧΖΥ).

0:00 Προσθήκη αντικειμένων στο Synθesis for Tekton
0:59 Απόθεση αντικειμένου με έλξη επιφάνειας
01:21 Απόθεση αντικειμένου με έλξη Υ
02:02 Απόθεση αντικειμένου με επιλογή σημείου
02:16 Προσθήκη αντικειμένων στην κάτοψη