Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
2-7-2024

Tekton & Wavefront OBJ – Πώς διασφαλίζω σωστό στρώσιμο υλικών σε άλλο πρόγραμμα;

Σε αυτό το Tekton video παρακολουθήστε πως με την εξαγωγή του μοντέλου σε μορφή 3D Wavefront OBJ εξάγονται αυτόματα και τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα αρχεία υφής (texture) των επιφανειών του, επιτρέποντας σας την εύκολη επανατοποθέτηση τους στο πρόγραμμα της επιλογής σας.

00:09 – Εξαγόμενα χαρακτηριστικά αρχείου υφής
00:35 – Επανατοποθέτηση υλικών σε άλλο πρόγραμμα μοντελοποίησης