Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
17-3-2023

Tekton – Εξαγωγή σε 3D Wavefront OBJ – 3D Επικοινωνία με άλλα προγράμματα

Σε αυτό το Tekton video παρακολουθήστε πως με το module 3D Wavefront OBJ μπορείτε να εξάγετε τα αρχεία σας σε μορφή .οbj και να τα επεξεργαστείτε με τα σύγχρονα διεθνή προγράμματα για περαιτέρω μοντελοποίηση ή/ και εντυπωσιακότερους φωτορεαλισμούς .

Με την εξαγωγή του αρχείου tek σε μορφή 3D Wavefront obj, εξάγονται:

  • Η ογκοπλασία!
  • Οι ιδιότητες των επιφανειών!
  • Οι τοπικές συντεταγμένες των υλικών!
  • Τα tags!

Αναλυτικότερα:

00:00 – 3D Wavefront OBJ – τι είναι;
00:21 – Παραδείγματα φωτορεαλισμού
00:40 – Παράδειγμα εξαγωγής αρχείου obj – τι εξάγεται;
00:51 – Η ογκοπλασία
00:58 – Οι ιδιότητες των επιφανειών (Αρχείο mtl)
01:13 – Οι τοπικές συντεταγμένες των υλικών (Αρχείο mtl)
01:28 – Tags