Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Λύθηκε το πρόβλημα που παρατηρήθηκε λόγω του Avast-Antivirus

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία του προγράμματος Fespa-Tekton σε Η/Υ όπου έχει εγκατασταθεί antivirus Avast με στοιχεία έκδοσης:

23.1.6049 (δημιουργία 23.1.7883.762)
230215-0
25.544.646
1.0.746

Το πρόβλημα εντοπίζεται:

  • Αδυναμία αποθήκευσης καινούργιων αρχείων
  • Αδυναμία φόρτωσης υφιστάμενων αρχείων

Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει την παραπάνω έκδοση του Avast προχωρήστε σε ενημέρωσή της.
Η ενημερωμένη έκδοση με τα παρακάτω στοιχεία διορθώνει το πρόβλημα:

23.1.6049 (δημιουργία 23.1.7883.775)
230301-0
25.512.438
1.0.746

Μετά την εγκατάσταση της παραπάνω έκδοσης επανεκκινήστε τον ΗΥ σας

Ευχαριστούμε!