Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Τέκτων

Tekton18 Κτηματολόγιο

Στο παρόν εγχειρίδιο βρείτε παράδειγμα δημιουργίας απλού ΤΔ που μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚ.

Tekton modules

Στο παρόν βιβλίο βρείτε οδηγίες χρήσης & παραδείγματα για τις οντότητες «Παράγραφος», «Κάνναβος», «Τοπογραφικό», «Εικόνα», «Αντικείμενα 3DS»!

H oντότητα Εικόνα στο Tekton – Manual

Διαβάστε για το πώς μπορείτε να εισάγεται αρχεία bmp, jpeg στο περιβάλλον εργασίας του Τέκτων και πώς μπορείτε να τα επεξεργαστείτε μέσα από…

Εισαγωγή αρχείου 3ds στο Tekton – Manual

Στο εν λόγω εγχειρίδιο δείτε πώς μπορείτε να εισάγεται αρχεία 3D Studio στο περιβάλλον…

Tekton KENAK- Manual & παράδειγμα εφαρμογής

Ολοκληρωμένο παράδειγμα περιγραφής της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου με το πρόγραμμα Τekton – ΚENAK…

Εισαγωγικό παράδειγμα στο Tekton

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα συνοπτικό και περιεκτικό, βήμα προς βήμα παράδειγμα …

Τέκτων modules

Το παρόν βιβλίο συμπληρώνει το επίσημο εγχειρίο χειρισμού του σχεδιαστικού …

Tekton manual

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για υψηλού επιπέδου…