Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Το Tekton τροφοδοτεί τον επιλύτη του προγράμματος Energy Building ή του προγράμματος Energy Certificate της CivilTech για τη σύνταξη μελέτης ΚΕΝΑΚ ή τη σύνταξη ενεργειακής επιθεώρησης αντίστοιχα (συμβατότητα με την έκδοση 1.29 ή τις νεότερες κατά την εξαγωγή/αποθήκευση αρχείου TEK/XML) και του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ.

Εισαγωγή των δεδομένων από το Τekton – ΚΕΝΑΚ στο Energy Building/ Certificate
Εισαγωγή των δεδομένων από το Τekton – ΚΕΝΑΚ στο Energy Building/ Certificate
Αποτελέσματα στο Energy Building/ Certificate
Αποτελέσματα στο Energy Building/ Certificate