Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Θερμικές ζώνες- Θερμογέφυρες- Σκίαση

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΤΕΚΤΩΝ -ΚΕΝΑΚ εντοπίζεται στο ότι με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης όλα τα δεδομένα για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι έτοιμα. Η κατάλληλη και συνεπής χρήση των δομικών υλικών κατά τη μοντελοποίηση είναι καίρια όχι μόνο για την παραγωγή της μελέτης εφαρμογής αλλά ακόμα και για την μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Τα νέα, έξυπνα δομικά υλικά του ΤΕΚΤΩΝ εξασφαλίζουν τις θερμομονωτικές ιδιότητες κατά την ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου.

Για την εκτίμηση της ενεργειακής του απόδοσης το κτίριο χωρίζεται σε θερμικές ζώνες μέσω της οντότητας «Θερμική ζώνη», δηλαδή σε χώρους με παρόμοια χρήση, ίδιο προφίλ λειτουργίας ή/και κοινά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

Καθορισμός διαφορετικών θερμικών ζωνών. Κλιμακοστάσιο και μηχανοστάσιο – μη θερμαινόμενοι χώροι. Υπόλοιπα δωμάτια – θερμαινόμενο χώροι.
Καθορισμός διαφορετικών θερμικών ζωνών. Κλιμακοστάσιο και μηχανοστάσιο – μη θερμαινόμενοι χώροι. Υπόλοιπα δωμάτια – θερμαινόμενο χώροι.
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου θερμογέφυρας γίνεται μέσω εικονιδίων – η διαδιακασία επιλογής επιταχύνεται.
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου θερμογέφυρας γίνεται μέσω εικονιδίων – η διαδιακασία επιλογής επιταχύνεται.

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό μας, επιλέγεται το είδος του δαπέδου και το είδος οροφής μέσω της οντότητας «Θερμική ζώνη».
Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό μας, επιλέγεται το είδος του δαπέδου και το είδος οροφής μέσω της οντότητας «Θερμική ζώνη».
Έπειτα η επιλογή του τύπου θερμογέφυρας, σε περίπτωση κατασκευαστικών ασυνεχειών ή διαφοροποίησης των δομικών στοιχείων, γίνεται πολύ εύκολα στο ΤΕΚΤΩΝ, καθώς όλοι οι τύποι θερμογεφυρών εμφανίζονται σε παράθυρο διαλόγου ταξινομημένοι ως μικρογραφίες.