Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Όμορα κτίρια & στοιχεία σκίασης

Σκοπός είναι ο υπολογισμός της σκίασης από ορίζοντα, από οριζόντιους προβόλους και από πλευρικές προεξοχές.

Για την σκίαση από ορίζοντα αρκεί η περιγραφή των όμορων κτιρίων με επίπεδα στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων. Τα επίπεδα αυτά χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά στοιχεία μέσω της νέας παραμέτρου «Επίπεδο> Γεωμετρία> Θερμικό κέλυφος». Στη συνέχεια ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα υπολογίζεται αυτόματα απο το πρόγραμμα της Civiltech, Energy Building.

Για να ληφθεί υπόψιν η σκίαση από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές η οντότητα Τοίχος έχει εφοδιαστεί με τις κατάλληλες παραμέτρους.

Οι εντολές και παράμετροι της οντότητας «Επίπεδο» χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των όμορων κτιρίων. Οι γραμμές του καννάβου βοηθούν ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο χώρο τα όμορα κτίρια.
Οι εντολές και παράμετροι της οντότητας «Επίπεδο» χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των όμορων κτιρίων. Οι γραμμές του καννάβου βοηθούν ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο χώρο τα όμορα κτίρια.
Η οντότητα τοίχος διαθέτει τις κατάλληλες παραμέτρους για τον ορισμό των στοιχείων που επηρεάζουν τη σκίαση του τοίχου.
Η οντότητα τοίχος διαθέτει τις κατάλληλες παραμέτρους για τον ορισμό των στοιχείων που επηρεάζουν τη σκίαση του τοίχου.