Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Μοντελοποίηση

Κατασκευή κόλουρου κώνου

Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν ορθό κόλουρο κώνο με κάτω βάση διαμέτρου 5 μέτρων, άνω βάση διαμέτρου 2 μέτρων και ύψος 4 μέτρα.

Τα βήματα που ακολουθούμε για την κατασκευή είναι τα εξής:

  • Χρησιμοποιώντας την εντολή Kentro&Aktina «Κέντρο& Ακτίνα» της οντότητας «Τόξο» σχεδιάζουμε στο επίπεδο ΧΖ 2 ομόκεντρους κύκλους με κέντρο Κ και ακτίνες ΚΑ=2μ, ΚΒ=5μ
  • Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας την εντολή 2simeiwn «2 σημείων» της οντότητας «Γραμμή» σχεδιάζουμε και την ευθεία ΑΒ=3μ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
  • Χρησιμοποιώντας την εντολή Se_tmimata «Σε τμήματα τόξου» της οντότητας «Οδηγός» χωρίζουμε την περιφέρεια του κύκλου με κέντρο Κ και ακτίνα ΚΒ σε 32 ίσα τμήματα επιλέγοντάς τον και ορίζοντας: αριθμός τμημάτων = 32, σημείο αρχής = Β.
  • Από την εργαλειογραμμή της οντότητας «Γραμμή» επιλέγουμε την εντολή Kinisi_akrou_ypsos «Κίνηση άκρου καθ’ ύψος». Επιλέγουμε τη γραμμή ΑΒ και στη συνέχεια το άκρο Α αυτής. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται δίνουμε το νέο υψόμετρο στο σημείο πληκτρολογώντας το ζητούμενο ύψος του κώνου = 4,00 (μ). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το άκρο Α της γραμμής ΑΒ θα βρίσκεται πια στη θέση Α’ στο χώρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

<b>Σχήμα 1:</b> Κατασκευή γραμμής ΑΒ στο επίπεδο ΧΖ
Σχήμα 1: Κατασκευή γραμμής ΑΒ στο επίπεδο ΧΖ
<b>Σχήμα 2:</b>Εκχωριση υψομέτρου στο άκρο Α της γραμμής ΑΒ/ Κατασκευή της γενέτειρας Α’Β στο χώρο
Σχήμα 2:Εκχωριση υψομέτρου στο άκρο Α της γραμμής ΑΒ/ Κατασκευή της γενέτειρας Α’Β στο χώρο

  • Για να δημιουργήσουμε τον κώνο πρέπει να περιστρέψουμε τη γραμμή Α’Β περί του κέντρου Κ. Στις παραμέτρους της «Επεξεργασίας», στην καρτέλα «Αλλαγές» θέτουμε τις τιμές: «Επαναλήψεις: 32» και «3D Κίνηση: Ναι»
  • Επιλέγουμε τη γραμμή Α΄Β με την εντολή +Stoixeio «+ Στοιχείο» και εκτελούμε την εντολή Peristrofi «Περιστροφή» της «Επεξεργασίας» ορίζοντας κέντρο περιστροφής= Κ, υπάρχουσα κλίση= ΚB και Νέα κλίση= ΚΤ.
  • Το αποτέλεσμα της περιστροφής φαίνεται σε κάτοψη και στο χώρο στο Σχήμα 3 & Σχήμα 4 αντίστοιχα.

<b>Σχήμα 3:</b> Ο κόλουρος κώνος, όπως κατασκευάστηκε, σε κάτοψη
Σχήμα 3: Ο κόλουρος κώνος, όπως κατασκευάστηκε, σε κάτοψη
<b>Σχήμα 4:</b> Ο κόλουρος κώνος σε τρισδιάστατη ποιοτική απεικόνιση
Σχήμα 4: Ο κόλουρος κώνος σε τρισδιάστατη ποιοτική απεικόνιση

Η κατασκευή κόλουρου κώνου έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

Αν θέλουμε να κατασκευάσουμε όλο τον κώνο, θα χρησιμοποιήσουμε ως γενέτειρα γραμμή την ΚΒ.