Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Φωτορεαλισμός

Μελέτη ηλιασμού/ σκιασμού με το Τέκτων

Μόλις ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου του κτιρίου μας, μπορούμε εύκολα να προχωρήσουμε σε μελέτη ηλιασμού χρησιμοποιώντας την οντότητα «Ηλιασμός» και το φωτορεαλισμό Ray trace προκειμένου να αποτυπώσουμε τις πραγματικές ερριμένες σκιές του κτιρίου στο οικόπεδο σε πραγματικό χρόνο.

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να ορίσουμε τη θέση του κτιρίου και του ηλίου στο αρχείο μας:

Βήμα 1: Θέση κτιρίου

Έστω ότι το κτίριό μας βρίσκεται στην Αθήνα , δηλ. σε συντεταγμένες: 38º Β, 23º72’Α.
Μεταβαίνουμε στην οντότητα «Ηλιασμός» και στην καρτέλα των παραμέτρων «Θέση κτιρίου». Για την παράμετρο «Τόπος» επιλέγουμε από το drop down μενού την τιμή «Αθήνα». Παρατηρούμε ότι ενημερώνονται αυτόματα οι παρακάτω παράμετροι «Πλάτος = 38,00» και «Μήκος = 23,72», όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

<b>Εικόνα 1:</b> Η καρτέλα των παραμέτρων που αφορούν στα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης του κτιρίου
Εικόνα 1: Η καρτέλα των παραμέτρων που αφορούν στα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης του κτιρίου

Σημείωση: Μπορούμε να τοποθετήσουμε το κτίριό μας σε οποιαδήποτε τοποθεσία επιθυμούμε (ακόμα και αν δεν εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή στη λίστα των πόλεων) εαν πληκτρολογήσουμε χειροκίνητα την εκάστοτε τιμή που επιθυμούμε στις παραμέτρους «Πλάτος» και «Μήκος»

Βήμα 2: Προσανατολισμός

Κατόπιν ορίζουμε τον προσανατολισμό του κτιρίου μας. Με την εντολή «Καθορισμός Βορρά» boras της οντότητας «Ηλιασμός» ορίζουμε ένα σημείο στο Νότο και ένα σημείο στο Βορρά. Παρατηρούμε στο κάτω μέρος της οθόνης μας να εμφανίζεται το σύμβολο (εικονίδιο) με το δοσμένο προσανατολισμό north_sign.

Βήμα 3: Θέση ηλίου

Εν συνεχεία καθορίζουμε τη θέση του ηλίου για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή για την οποία θέλουμε να μελετήσουμε τις ερριμένες σκιές. Στην καρτέλα «Γενικά» των παραμέτρων του «Ηλιασμού» ορίζουμε:

  • «Ήλιος: Ναι»
  • «Αυτόματος υπολογισμός θέσης: Ναι»
  • «Ημερομηνία» και «Ώρα»: τις επιθυμητές για τη μελέτη. Έστω ότι θέλουμε στο εν λόγω παράδειγμα να μελετήσουμε τη μεταβολή των σκιών το θερινό ηλιοστάσιο κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Ξεκινάμε θέτοντας «Ημερομηνία = 21/6/2015» (θερινό ηλιοστάσιο) και «Ώρα = 9:00 πμ», όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

<b>Εικόνα 2:</b> Η καρτέλα των παραμέτρων του ηλιακού φωτός
Εικόνα 2: Η καρτέλα των παραμέτρων του ηλιακού φωτός
<b>Εικόνα 3:</b> Χειμερινή και καλοκαιρινή ηλιακή τροχιά
Εικόνα 3: Χειμερινή και καλοκαιρινή ηλιακή τροχιά

Βήμα 4: Φωτορεαλισμός

Για να παράξουμε την εικόνα που αποτυπώνει τις σκιές τη δεδομένη χρονική στιγμή που ορίσαμε θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του φωτορεαλισμού. Οπότε, μεταβαίνουμε στην οντότητα «Παρατηρητής», και τοποθετούμε τον παρατηρητή που επιθυμούμε χρησιμοποιώντας την εντολή «Τοποθέτηση παρατηρητή» topothetisi_paratiriti. Στη συνέχεια εκτελούμε την εντολή «Φωτορεαλισμός RayTrace» skies. Στην παραγόμενη εικόνα bmp παρατηρούμε την σκιά του κτιρίου που μελετάμε στις 9:00πμ την 21/6/2015.

Επαναλαμβάνουμε το βήμα 3 αλλάζοντας την τιμή στην παράμετρο «Ώρα» και στη συνέχεια το βήμα 4 για να δούμε τη νέα σκιά στην νέα παραγόμενη εικόνα και να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας, όπως φαίνεται στην Eικόνα 4.

Σημείωση:
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οντότητα «Λήψη» για να παράξουμε αρχείο avi (video) που αποτυπώνει την κίνηση των σκιών κατά τη διάρκεια μία ημέρας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.

<b>Εικόνα 4:</b> φωτορεαλιστική απεικόνιση των ερριμένων σκιών για 4 διαφορετικές χρονικές στιγμές την ίδια ημέρα (21/6/2015)
Εικόνα 4: φωτορεαλιστική απεικόνιση των ερριμένων σκιών για 4 διαφορετικές χρονικές στιγμές την ίδια ημέρα (21/6/2015)
<b>Εικόνα 5:</b> Κίνηση των σκιών στη διάρκεια μιας ημέρας
Εικόνα 5: Κίνηση των σκιών στη διάρκεια μιας ημέρας

Η μελέτη ηλιασμού/ σκιασμού με το Τέκτων έχει ολοκληρωθεί!

Σημειώστε ότι το πρόγραμμα Τεκτων διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείου στο πρόγραμμα Energy Buiding της Civiltech για ολοκληρωμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης.