Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς αλλάζω μόνο μία παράμετρο σε οντότητες (χρήση των «ενότητα» – «όλες / καμία»);

Εκχώρηση παραμέτρων κατά ενότητες

Οι παράμετροι μπορούν να εκχωρούνται στις οντότητες και κατά ενότητες, προκειμένου να επηρεάζονται επιλεγμένες παράμετροι κάθε οντότητας, χωρίς όμως να αλλάζουν οι υπόλοιπες.

Αποεπιλογή του «Όλες/καμία»
Αποεπιλογή του «Όλες/καμία»
Επιλογή της παραμέτρου την οποία θα αποδώσουμε με διαφορετική τιμή
Επιλογή της παραμέτρου την οποία θα αποδώσουμε με διαφορετική τιμή

Έστω ότι θέλετε να αλλάξετε την τιμή της επικάλυψης ορισμένων δοκών, χωρίς να επηρεάσετε τις άλλες παραμέτρους τους.

  • Ανοίγετε με [F6] το παράθυρο παραμέτρων της «Δοκού»,
  • Κάνετε κλικ στη θέση «Όλες / Καμία» έτσι ώστε να φύγει η ένδειξη «√» από όλες τις παραμέτρους,
  • Κάνετε κλικ στην ένδειξη «√» της «Επικάλυψης c [m]» ώστε να τσεκαριστεί,
  • Δίνετε την τιμή «0.05» στην παράμετρο «Δοκός > Διατομή > Επικάλυψη c [m]»
  • Με την εντολή icon_give «Δώσε παραμέτρους» κάνετε κλικ σε κάθε δοκό της οποίας θέλετε να αλλάξει η τιμή της επικάλυψης σε 5cm.
  • Τέλος, κάνετε δύο κλικ στη θέση «Όλες / Καμία» ώστε να επαναφέρετε το εργαλείο των παραμέτρων στην προηγούμενη κατάστασή του (όλα τσεκαρισμένα).

Με τη διαδικασία αυτή, δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλάξετε άλλες παραμέτρους των δοκών, όπως π.χ. το ύψος, το συνεργαζόμενο πλάτος ή τα φορτία.